Formularz zamówienia

Umowa 
Posiadane produkty LIBRUS 
 
Liczba uczniów w szkole
Szkolenie z obsługi aplikacji
Cena

*Cena obejmuje: uruchomienie licencji, aktualizacje, pomoc techniczną przez telefon oraz drogą elektroniczną, opłatę za serwer za pierwsze 12 miesięcy, opcjonalnie szkolenie.

**W kolejnych latach placówka może przedłużyć umowę, wnosząc jedynie opłatę za przechowywanie danych na serwerze za następny rok. Cena opłaty serwerowej uzależniona jest od liczby uczniów w placówce. Wliczona w nią jest pomoc techniczna świadczona telefonicznie oraz drogą elektroniczną, a także aktualizacje aplikacji.

Dane do umowy
 
Adres dostawy /

Lumen

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

LumenLumen

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

AIGAIG

Plagiat.plPlagiat.pl

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk